Kích thước chuẩn để lắp cửa thép là có đố (bạo) tường vuông góc 3 mặt như trường hợp A,  đố (bạo) tường dành cho cửa thông phòng (<2cm), cửa ban công an toàn (<5cm),

kich thuoc chuan

Kích thước CHƯA đạt  chuẩn là : trường hợp tường xây hình chữ T  vì nếu tường xây kiểu dạng này sẽ không lắp được khuôn và phào vào bên phải hoặc bên trái ( hình vẽ dưới là bên phải), để lắp được thì phải thêm đố (bạo) cửa ở bên phải như hình vẽ đầu tiên
kichthuocchuT

Kích thước CHƯA đạt  chuẩn là : Trường hợp tường xây hình chữ H, vì nếu tường xây kiểu dạng này sẽ không lắp được khuôn và phào vào bên phải và bên trái, để lắp được thì phải thêm đố (bạo) cửa ở cả hai bên như hình vẽ đầu tiên

kichthuocchuH

 

  • 0983 554 441