Công trình thi công cửa thép vân gỗ nhà nhà Chị Loan – 142 Nguyễn An Ninh, Hà Nội

Cửa thép vân gỗ an toàn: 1 cái
Cửa thông phòng vân gỗ: 5 cái
Cửa vệ sinh: 1 cái
Thời gian thi công: 1 ngày

cửa thép vân gỗ Nguyễn An Ninh

cửa thép vân gỗ Nguyễn An Ninh

 

cửa thép vân gỗ Nguyễn An Ninh

cửa thép vân gỗ Nguyễn An Ninh

Posted in: Công Trình Đã Hoàn Thành

Hỏi - Đáp / Công trình nhà Chị Loan – 142 Nguyễn An Ninh, Hà Nội vào lúc: Tháng Mười Một 29th, 2015 bởi Hotline: 0983.554.441
  • 0983 554 441