Công trình thi công cửa thép vân gỗ nhà nhà Chị Lâm – 90 Đốc Ngữ, Hà Nội

Cửa thép thông phòng vân gỗ: 5 cái
Cửa vệ sinh: 3 cái
Thời gian thi công: 1.5 ngày

cửa thép vân gỗ Đốc Ngữ

cửa thép vân gỗ Đốc Ngữ

cửa thép vân gỗ Đốc Ngữ

cửa thép vân gỗ Đốc Ngữ

 

Posted in: Công Trình Đã Hoàn Thành

Hỏi - Đáp / Công trình nhà Chị Lâm – 90 Đốc Ngữ, Hà Nội vào lúc: Tháng Mười Một 29th, 2015 bởi Hotline: 0983.554.441
  • 0983 554 441